ข่าวทั่วไทย

กองบัญชาการทหารกองทัพไทยร่วมกับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดมอบรถกระบะอเนกประสงค์ให้กับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์สุราษฎร์ธานีตาม”โครงการ3 หมอเยี่ยมบ้านเชิงรุก”นำไปใช้งานด้านสาธารณสุข

กองบัญชาการทหารกองทัพไทยร่วมกับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดมอบรถกระบะอเนกประสงค์ให้กับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์สุราษฎร์ธานีตาม"โครงการ3 หมอเยี่ยมบ้านเชิงรุก"นำไปใช้งานด้านสาธารณสุข

กองบัญชาการทหารกองทัพไทยร่วมกับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดมอบรถกระบะอเนกประสงค์ให้กับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์สุราษฎร์ธานีตามโครงการ3 หมอเยี่ยมบ้านเชิงรุกนำไปใช้งานด้านสาธารณสุข

เมื่อเวลา 10.30 . วันที่ 20 ..65 ที่ห้องรับรองชั้น1อาคารโรงอาหารโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ .พุนพิน .สุราษฎร์ธานี พล..กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีมอบรถกระบะเอนกประสงค์  ให้กับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์  โครงการ3 หมอเยี่ยมบ้านเชิงรุกโดยมี แพทย์หญิงอัมพร  เบญจพลพิทักษ์  อธิบดีกรมสุขภาพจิต  นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์  ..ตวงทิพย์ ติณเวสผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46 นายกมลเทพ รุ่งพรหม ตัวแทนบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิธีรับมอบ

พล..กฤษณ์  กล่าวว่า โครงการ3 หมอเยี่ยมบ้านเชิงรุกเนื่องด้วยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดมีความห่วงใยโรงพยาบาลประจำอำเภอและโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสวนสราญรมย์เป็นองค์กรสุขภาพจิตระดับเชี่ยวชาญให้บริการรักษาและดูแลผู้ป่วยด้านจิตเวชในพื้นที่เขตสุขภาพที่11มีประชาชนในพื้นที่เข้ารับการบริการด้านการแพทย์จำนวนมากประกอบกับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ มียานพาหนะในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดจึงได้ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยมอบรถรถกระบะเอนกประสงค์ให้กับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ซึ่งทางบริษัทฯได้มีโครงการสนับสนุนรถกระบะเอนกประสงค์ให้กับโรงพยาบาลสวนส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลเพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขตลอดมารถยนต์ดังกล่าวเป็นรถกระบะเอนกประสงค์โรงพยาบาลสามารถนำไปใช้งานด้านสาธารณสุขหรือปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดได้ประสานมายังสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยให้เป็นตัวแทนส่งมอบรถกระบะเอนกประสงค์ดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการส่งมอบรถกระบะเอนกประสงค์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคใต้ไปแล้วจำนวน5คันประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูหาใต้อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา,โรงพยาบาลตะกั่วทุ่งตำบลโคกกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงา,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลึกตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร,โรงพยาบาลควนเนียงตำบลรัตภูมิอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาและโรงพยาบาลพระพรหมตำบลท้ายสำเภาอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราช

พลตรีกฤษณ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดรวมทั้งงานด้านสาธารณสุขประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิเ19 สำนักงานพัฒนาภาค4ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุข, โรงพยาบาลและหน่วยงานอื่นๆที่ร้องขออย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่เน้นย้ำให้ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสต่อไป

////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button