ข่าวทั่วไทยท่องเที่ยว

ทกจ.สุราษฎร์ฯนำผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคอาเซียนกิจกรรมจัดประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคอาเซียนลงพื้นที่โชว์ศักยภาพความพร้อมเป็นเมืองไมซ์ซิตี้(Suratthani MICE City)

ทกจ.สุราษฎร์ฯนำผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคอาเซียนกิจกรรมจัดประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคอาเซียนลงพื้นที่โชว์ศักยภาพความพร้อมเป็นเมืองไมซ์ซิตี้(Suratthani MICE City)

ทกจ.สุราษฎร์ฯนำผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคอาเซียนกิจกรรมจัดประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคอาเซียนลงพื้นที่โชว์ศักยภาพความพร้อมเป็นเมืองไมซ์ซิตี้(Suratthani MICE City)

นายสมชาย เสมมณี  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำทีมผู้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการจัดประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคอาเซียนกิจกรรมจัดประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคอาเซียน(Suratthani MICE City) ลงพื้นที่สำรวจศักยภาพความพร้อมทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไมซ์ชิตี้เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไมซ์ซีตี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นศูนย์กลางของการจัดประชุมและนิทรรศการระดับภูมิภาคอาเซียน

 

นายสมชาย  กล่าวว่า  ตามนโยบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีแนวคิดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยยุทธศาสตร์ไมซ์หรือ“Thailand’s Opportunity Asia’s Top MICE Destination” เพื่อสร้างการรับรู้และตื่นตัวให้กับผู้ประกอบการไมซ์ไทยร่วมสร้างโอกาสและผลักดันไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจไมซ์ระดับเอเชีย(Asia’s Top MICE Destination) อย่างมีทิศทางและแผนกลยุทธ์ในแนวทางเดียวกันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในทุกด้านที่จะให้เป็นศูนย์กลางของการจัดประชุมและนิทรรศการระดับภูมิภาคอาเซียน

ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในฐานะจังหวัดที่มีศัยกภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศเพราะมีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายและมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามปัจจุบันสุราษฎร์ธานีได้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนใต้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลไปเยี่ยมเยือนปีละหลายล้านคนสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนระบบเศษฐกิจของประเทศนอกจากนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้อย่างมั่นใจเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผ่อนคลายจิตใจท่ามกลางธรรมชาติสร้างความสนุกสนานและผ่อนคลายความเครียดด้วยกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอาทิเช่นสปานวดแผนไทยการล้างพิษการจัดการความเครียดกิจกรรมการดำน้ำกิจกรรมงานฟูลมูนปาร์ตี้กิจกรรมทัวร์เดินป่าและแคมป์ปิ้งประกอบกับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว(SHA) จึงมีศักยภาพและความเหมาะสมภายใต้บริบท5ดีคือแสงแดดดี,อากาศดี,อาหารดี,ระบบสาธารณสุขดีและคนไทยน้ำใจดี  ซึ่งในอนาคตจะสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างทะเลฝั่งอ่าวไทยเข้ากับการท่องเที่ยวทะเลฝั่งอันดามันโดยการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานและภาคีเครืองข่ายต่างๆเข้าได้กัน

ด้านธราธิป  ทองเจิม นายก อบจ.พังงาที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมกล่าวว่าจังหวัดพังงาจะมีพื้นที่รอยต่อกันที่อำเภอพนมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยจะสามารถเดินทางจากเขาสกเพื่อที่จะไปอำเภอตะกั่วป่าก็จะเชื่อทะเลฝั่งอันดามันและเส้นทางหลักก็จะเชื่อมกับอำเภอทับปุดของจังหวัดพังงาซึ่งถือว่าเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวมีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูท่องเที่ยวเบื้องต้นได้มีการพูดคุยกันระหว่างท่านนายกอบจ.สุราษฎร์ธานีไว้แล้วในเรื่องที่จะร่วมมือกันจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพจากอำเภอพนม.สุราษฎร์ธานีไปยังอำเภอตะกั่วป่า.พังงา

นางรำลึก อัศวชิน นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะเต่า และผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะเต่า  กล่าวว่า  ในฐานะผู้ประกอบการท่องเที่ยวถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเป็นเมืองไมซ์ชิตี้และยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐที่จะเป็นฟันเฟือนในการผลักดันนโยบายรัฐซึ่งเกาะเต่าถือว่าว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่มีความพร้อมทั้งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั้งทางทะเลและทางบกรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทั้งนี้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะเต่าก็มีความพร้อมที่สุราษฎร์ธานีจะเป็นเมืองไมซซิตี้

ศาสตราจารย์ ดร. หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ นายกสมาคมการค้าและการลงทุนAsiaPacific  กล่าวว่า  สุราษฎร์ธานีเป็นฮับใหม่ในเรื่องของนวัฒกรรมใหม่การคมนาคมคือเหตุผลที่ทำให้สุราษฎร์ธานีเป็นฮับของการคมนาคมและนักลงทุนรายใหม่ซึ่งทางสมาคมได้สนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาทำเมกะโปรเจ็คใหญ่ๆในสุราษฎร์ธานีซึ่งจะมีการจัดประชุมที่สุราษฎร์ธานีอยู่บ่อยครั้งเพื่อผลักดันให้เป็นเมืองไมซ์ซิตี้ระดับนานาชาติและระดับโลกจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างสูง  ซึ่งนโยบายชาติเราเน้นในเรื่องการลงทุนของภาคเอกชนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนี้เชื่อว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเป็นฮับในการลงทุนและเป็นเมืองไมซ์ซิตี้แห่งใหม่ของโลกอีกแห่งหนึ่งต่อไป

//////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button