ข่าวทั่วไทยสังคม

บริษัทเพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรซ์จำกัด จัดกิจกรรมวันความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับ พนักงานและชุมชนโดยรอบ

บริษัทเพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรซ์จำกัด จัดกิจกรรมวันความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับ พนักงานและชุมชนโดยรอบ

บริษัทเพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรซ์จำกัด จัดกิจกรรมวันความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับ พนักงานและชุมชนโดยรอบ

ที่คลังสินค้า ท่าเรือพีเค บริษัทเพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด จัดกิจกรรมวันความปลอดภัย (Safety day) ภายใต้แนวคิด know safety no pain โดยมี นายกิตติภณ ประสิทธิ์ศุภผล กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร บริษัทเพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด เป็นประธาน เปิดกิจกรรมพร้อมด้วย นายเชาวฤทธิ์ บุญญานุกูลกิจ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางชณิการ์ โกวประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัวแทนจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รพ.สต. เครือข่ายภาคเอกชน ตลอดจน พนักงานบริษัท และประชาชนในพื้นที่รอบบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน การใช้อุปกรณ์และป้ายเตือนความปลอดภัย การป้องกันและการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิง การปฐมพยาบาลและกิจกรรมที่ให้ความรู้และความบันเทิงอื่นๆ


สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า บริษัท เพชรศรีวิชัย เป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มาโดยตลอด และนโยบายการต่อยอดกิจกรรมลักษณะนี้ไปสู่ชุมชนโดยรอบ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องความปลอดภัย จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับ ประชาชน


ด้านนายกิตติภณ ประสิทธิ์ศุภผล ระบุว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพราะพนักงานทุกตำแหน่งล้วนเป็นกำลังสำคัญของบริษัท จึงต้องดูแลให้คนเหล่านี้มีสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน ควบคู่กับการดูแลสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและโดยรอบ อีกทั้งบริษัทตั้งอยู่ในชุมชน มานาน และพนักงานก็เป็นคนในละแวกใกล้เคียง จึงได้ดำเนินนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด

////////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button