ข่าวทั่วไทย

ชาวมอญรามัญและชาวไทยพุทธ ชุมชนวังโชกุนร่วมทำบุญประเพณีวันรับตา-ยาย

ชาวมอญรามัญและชาวไทยพุทธ ชุมชนวังโชกุนร่วมทำบุญประเพณีวันรับตา-ยาย

ชาวมอญรามัญและชาวไทยพุทธ ชุมชนวังโชกุนร่วมทำบุญประเพณีวันรับตายาย

เมื่อวันที่10 ..65 ที่ลานธรรมบารมีชุมชนวังโชกุน บ้านบางเบา หมู่ที่ .ตะปาน .พุนพิน .สุราษฎร์ธานี เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งชาวมอญรามัญและชาวไทยพุทธในพื้นที่มาร่วมกันทำบุญตามประเพณีพื้นถิ่นวันรับตายาย โดยมีนายคฤช ศรีภิรมย์มิตร ประธานวิสาหกิจชุมชนวังโชกุนอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 พร้อมเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งชาวมอญรามัญและชาวไทยพุทธในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 2 พันคน

นายชาคฤช กล่าวว่า ประเพณีวันรับตายายปีนี้ตรงกับวันเสาร์ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวปักษ์ใต้และเป็นประเพณีอันสำคัญของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะชาวมอญรามัญที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนวังโชกุนจะรวมญาติพี่น้องนำอาหารและปัจจัยมาถวายพระเพื่อเป็นการทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วตามความเชื่อว่าผู้ล่วงลับจะกลับมาเยี่ยมและดูแลลูกหลานในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งชาวบ้านจะถือปฎิบัติกันเป็นเวลายาวนานแล้วและในวันนี้ได้มีพระอาจารย์วันชัย  เกสาโรเจ้าสำนักลานธรรมบารมีชุมชนวังโชกุนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีเพื่อเป็นศิริมงคลชีวิตด้วย

///////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button