ข่าวทั่วไทย

ผู้การฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดโครงการ “สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์” ประจำปี65

ผู้การฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดโครงการ "สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์" ประจำปี65

ผู้การฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดโครงการ สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์” ประจำปี65

เมื่อเวลา09.00 .วันที่1 ..65 ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์.ขุนทะเล .เมือง .สุราษฎร์ธานี พล...สาธิต พลพินิจ ผบก..จว.สุราษฎร์ธานี   ...เชาวลิต เลี้ยงสุพงษ์ รอง ผบก..จว.สุราษฎร์ธานี ...ไพศาล สังข์เทพ รอง ผบก..จว.สุราษฎร์ธานี ...หญิงโสพิศ พิศพรรณ รองผกก.สส.สภ.บ้านตาขุน พร้อมทีมวิทยากรวิทยากรจิตอาสา904  ร่วมเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี65 โดยมีวิทยากรจิตอาสา904 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จำนวนจำนวน572 คนเข้าร่วม

พล...สาธิต กล่าวว่า โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี65 มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งจะเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ทุกคนมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทุกเวลาทุกสถานที่และแสดงความจงรักภักดีในทางที่ดีงามได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในการปกป้องบ้านเมืองมาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันและยึดมั่นต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตลอดไป

////// #ไวรัลนิวส์ออนไลน์

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button