ข่าวทั่วไทย

บริการถึงที่นอน ผู้ว่าฯสุราษฎร์ ยกหน่วยทำบัตร ปชช.ให้ผู้ป่วยติดเตียง-พิการ ได้สิทธิ์สวัสดิการเหมือนคนอื่น

บริการถึงที่นอน ผู้ว่าฯสุราษฎร์ ยกหน่วยทำบัตร ปชช.ให้ผู้ป่วยติดเตียง-พิการ ได้สิทธิ์สวัสดิการเหมือนคนอื่น

บริการถึงที่นอน ผู้ว่าฯสุราษฎร์ ยกหน่วยทำบัตร ปชช.ให้ผู้ป่วยติดเตียง-พิการ ได้สิทธิ์สวัสดิการเหมือนคนอื่น

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่ ต.บางไทร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นำหน่วยทะเบียนราษฎรเคลื่อนที่(Mobile unit) บริการทำบัตรประชาชนให้กลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ 3 ราย ประกอบด้วยนายสมบัติ ถาวรพร ผู้ป่วยติดเตียง อยู่บ้านเลขที่ 41/1 หมู่ 3 ต.บางไทร อ.เมืองสุราษฎร์ธานี , นายจอง มากนี ผู้พิการ อยู่บ้านเลขที่ 60/1 หมู่ 3 ต.บางไทร อ.เมืองสุราษฎร์ธานี และนายรื่น คงคาช่วย ผู้ป่วยติดเตียง อยู่บ้านเลขที่ 82 หมุ่ 2 ต.บางไทร อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้จากข้อมูลสำรวจ TPMAP ตามแผนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในมิติการเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐ และสามารถรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐทุกมาตรการตามสิทธิของตน โดยมีนายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัด นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวร่วมลงพื้นที่ในการให้บริการและให้กำลังใจ

นายวิชวุทย์ กล่าวว่า การทำบัตรประชาชนให้กลุ่มเปราะบาง เพื่อให้กลุ่มนี้ได้รับสิทธิ์และสวัสดิการของภาครัฐ และสอดรับนโยบายรัฐบาลที่กำหนดรับลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์อยู่เดิมและผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด และใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานสำคัญในการลงทะเบียน รวมถึงเพื่อได้ใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในอนาคต จึงสั่งการให้ทุกอำเภอเร่งสำรวจและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน หรือบัตรสูญหาย โดยเฉพาะกลุ่มที่ตรวจสอบพบข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือมีญาติรับรองให้เร่งออกบัตรส่งมอบทันที

ด้านครอบครัวนายสมบัติ ถาวรพร ผู้ป่วยติดเตียง กล่าวว่า ดีใจที่ได้รับบริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ถึงบ้านในความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อได้รับสิทธิ์และสวัสดิการที่ควรจะได้รับ โดยผู้ป่วยติดเตียงไม่ต้องลำบากเดินทางไปทำถึงที่ว่าการอำเภอ

/////

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button