ข่าวทั่วไทย

นายอำเภอท่าฉางมอบถุงปันสุข ถึงมือชาวบ้านกลุ่มเปราะบาง

นายอำเภอท่าฉางมอบถุงปันสุข ถึงมือชาวบ้านกลุ่มเปราะบาง

นายอำเภอท่าฉางมอบถุงปันสุข ถึงมือชาวบ้านกลุ่มเปราะบาง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย (ศจพ.อ) พร้อมด้วย นายนิมิต วงศ์จินดา ปลัอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางสารภี จีนไทย พัฒนาการอำเภอท่าฉาง ร.ท อนันต์ หยูหนู สัสดีอำเภอท่าฉาง นายวิสุทธิ์ ทองสี ปลัดอำเภอ ร่วมมอบถุงปันสุข ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช สบู่ ยาสีฟัน นม ขนมปัง ฯลฯ แก่ทีมปฏิบัติการตำบล และทีมพี่เลี้ยง เพื่อส่งต่อ แก่ครัวเรือนเปราะบาง หมู่บ้าน ชุมชนต่างๆตามฐานข้อมูล TPMAP

ถุงปันสุข ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน จากนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ได้มอบผ่านนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 50 ถุง เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาท่าฉาง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาท่าฉาง

ในการนี้ เพื่อให้ถุงปันสุข ได้ถึงมือกลุ่มเปราะบางโดยเร็ว ทาง ศจพ.อ .ท่าฉาง โดยนายสุกิจ มีพริ้ง ได้มอบถุงยังชีพผ่านทีมปฏิบัติการตำบล และทีมพี่เลี้ยง นำไปช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง ตามนโบบาย “อำเภอท่าฉาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ” เป้าหมาย ทุกคนกินอิ่ม นอนอุ่น”

///////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button