ข่าวทั่วไทย

ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดโครงการ”สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์”ประจำปี65

ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดโครงการ"สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์"ประจำปี65

ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประจำปี65

เมื่อเวลา09.00 .วันที่29 ..65 ที่โรงเรียนบ้านตาขุวิทยา .บ้านตาขุน .สุราษฎร์ธานี ...เชาวลิต เลี้ยงสุพงษ์ รอง ผบก..จว.สุราษฎร์ธานี ...ไพศาล สังข์เทพ รอง ผบก..จว.สุราษฎร์ธานี ...หญิงโสพิศ พิศพรรณ รอง ผกก.สส.สภ.บ้านตาขุน พร้อมทีมวิทยากรวิทยากรจิตอาสา 904  ร่วมเปิดโครงการ สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี 65 โดยมึวิทยากรจิตอาสา904 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กต.ตร.สภ.บ้านตาขุน คณะครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จำนวน400 คนเข้าร่วม

...เชาวลิต กล่าวว่า โครงการ สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์” ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี65 มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งจะเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ทุกคนมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทุกเวลาทุกสถานที่และแสดงความจงรักภักดีในทางที่ดีงามได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในการปกป้องบ้านเมืองมาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันและยึดมั่นต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตลอดไป

//////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button