ข่าวทั่วไทยสังคม

กิจกรรมวันสตรีไทยโครงการสตรีเมืองคนดีรวมพลังสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขุมชน

กิจกรรมวันสตรีไทยโครงการสตรีเมืองคนดีรวมพลังสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขุมชน

กิจกรรมวันสตรีไทยโครงการสตรีเมืองคนดีรวมพลังสร้างสรรค์ขันเคลื่อนเศรษฐกิจขุมชน

ที่โรงแรมวังใต้.สุราษฏร์ธานี นายศักดา พรรัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมนางโสภา กาญจนะ อดีต ..พรรคประชาธิปัตย์ และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเปิด”กิจกรรมวันสตรีไทยโครงการสตรีเมืองคนดีรวมพลังสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขุมชน”โดยมีตัวแทนส่วนราชการและกลุ่มสตรีในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นางโสภา กล่าวว่า ทุกวันที่1 สิงหาคมของทุกปีตรงกับวันสตรีไทย  ซึ่งกิจกรรมวันสตรีไทยโครงการสตรีเมืองคนดีรวมพลังสร้างสรรค์ขันเคลื่อนเศรษฐกิจขุมชนจัดขึ้นเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการขับเคลือนกิจกรรมสตรีในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ร่วมพลังสร้างสรรค์การสร้างอาชีพในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านงานฝีมือเกษตรกรหรือการสร้างอาชีพในครัวเรือนร่วมถึงการทำธุรกิจต่างๆเพื่อพลักดันเศรษฐกิจพอเพียง 

และเป็นการพัฒนาคุณภาพและพื้นฐานชีวิตให้ดีขึ้นโดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในด้านความรู้และช่องทางการเพิ่มรายได้ในแหล่งชุมชนต่างๆและเพิ่มคุณค่าของสตรีไทยให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ประจักรและได้รับรู้ในเรื่องความรู้ความสามารถของสตรีไทยที่มีบทบาทต่อสังคมในปัจจุบันมากขึ้นกว่าเมื่ออดีตต่อไป

//////////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button