ข่าวทั่วไทย

อำเภอท่าฉางจัดโครงการเข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม นำบริการสู่ประชาชน

อำเภอท่าฉางจัดโครงการเข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม นำบริการสู่ประชาชน

อำเภอท่าฉางจัดโครงการเข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม นำบริการสู่ประชาชน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นายนิมิต วงษ์จินดา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ดำเนินโครงการเข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม นำบริการสู่ประชาชน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วัดอัมพาราม หมู่ที่ 3 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ส่งเสริมให้ข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และพุทธศาสนิกชน น้อมนำหลักศีล 5 มาเป็นแนวปฏิบัติและดำรงตนในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในครอบครัว สังคม อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรม ไหว้พระ สมาทานศีล พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีฯ ใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยพระมหาปกรณ์ ป.ธ.4 วัดอัมพาราม ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองและหัวหน้าส่วนราชการพบปะและชี้แจ้งข้อราชการแก่ประชาชนและนักเรียน จำนวน 195 คน


โดยมีส่วนราชการได้นำงานบริการที่รับผิดชอบไปร่วมออกหน่วยบริการแก่ประชาชน ดังนี้
1. ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำนวน 3 ราย
2. สำนักทะเบียนอำเภอ รับปรึกษาปัญหาทางทะเบียนและบัตร จำนวน 12 ราย
3. กองร้อย อส.อ.ท่าฉาง ที่ 19 บริการตัดผม จำนวน 12 ราย
4. หน่วยสัสดีอำเภอท่าฉาง รับขึ้นทะเบียนทหาร จำนวน 5 ราย
5. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 13 ราย จำหน่ายสินค้า OTOP ของดีท่าฉาง จำนวน 30 ราย
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองไทร บริการตรวจสารเคมีตกค้าง บริการตรวจวัดความดัน บริการตรวจสุขภาพฟันผู้สูงอายุ จำนวน 33 ราย
7. ธ.ก.ส.อ.ท่าฉาง จำหน่ายสินค้าราคายุติธรรม จำนวน 45 ราย
8. ธนาคารออมสินสาขาท่าฉาง บริการสินเชื่อและติดตั้ง App MyMo จำนวน 5 ราย
9. กศน.อ.ท่าฉาง 1. อ่านสร้างอาชีพ – สาธิตการทำขนมหัวล้าน – พวงกุญแจ D.I.Y. 2. จัดแสดงผลิตภัณฑ์
กลุ่มอาชีพ – กลุ่มอาชีพจักสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก – กลุ่มอาชีพผ้ามัดย้อม – กลุ่มอาชีพน้ำผึ้งกระชายมะนาว – กลุ่มอาชีพผัดไทย จำนวน 80 ราย
10. บมจ.ซีพีออล์ล คลังสินค้าซีพี บริการน้ำดื่ม 60 ขวด นม จำนวน 70 กล่อง ขนม จำนวน 100 ชิ้น ซีรี่ย์การ์ตูนส่งเสริมการอนุรักษ์นิทานพื้นบ้านไทย จำนวน 70 เล่ม

//////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button