ข่าวทั่วไทยสังคม

ผู้การสุราษฎร์ฯ มอบประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีคว้าอันดับ 10 ของประเทศ

ผู้การสุราษฎร์ฯ มอบประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีคว้าอันดับ 10 ของประเทศ

ผู้การสุราษฎร์ฯ มอบประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีคว้าอันดับ 10 ของประเทศ

เมื่อเวลา09.00 .วันที่24 ..65 ที่ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พล...สาธิต พลพินิจ ผบก..จว.สุราษฎร์ธานี มอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน และบุคคลผู้ให้การสนับสนุนร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานในโครงการSMART SAFETY ZONE 4.0ของตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีจนสามารคว้าลำดับที่1ของตำรวจภูธรภาค8และได้รับคะแนนเป็นลำดับที่10 ในระดับสำงานตำรวจ

พล...สาธิต กล่าวว่า ที่ผ่านมาการขับเคลื่อนการดำเนินงานในโครงการSMART SAFETY ZONE 4.0ของตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานและบุคคลรวมถึงสื่อมวลชนได้ร่วมกันดำเนินโครงการจนเป็นรูปธรรมและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับรางวัลสถานีตำรวจที่ดำเนินโครงการดีเด่นเป็นลำดับที่1ของตำรวจภูธรภาค8ซึ่งมีทั้งหมด121สถานีตำรวจและได้คะแนนเป็นลำดับที่10ได้รับรางวัลชมเชยในระดับสำงานตำรวจแห่งชาติซึ่งมีกาแข่งขันกันทั้งสิ้นจำนวน30 สถานีตำรวจทั่วประเทศและในภาพรวมของระดับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8ได้ในลำดับที่1

ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดีเพราะการร่วมมือบูรณาการกันกับภาคีเครือข่ายใน6 ภาคส่วนหรือที่เรียกว่าBig Six ประกอบด้วยภาคตำรวจภาครัฐภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนภาคธุรกิจและภาคสื่อมวลชนซึ่งทางตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้มอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานบุคคลผู้ให้การสนับสนุนร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานในโครงการSMART SAFETY ZONE 4.0 จนประสบความสำเร็จต่อไป

/////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button