ข่าวทั่วไทย

อำเภอท่าฉาง เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

อำเภอท่าฉาง เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

อำเภอท่าฉาง เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. ที่ห้องปฏิบัติงานนายอำเภอท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

นายสุกิจ กล่าวว่า การประชุมเตรียมความพร้อมก็เพื่อรับทราบข้อมูลการเตรียมการรับลงทะเบียน ปัญหา อุปสรรค ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้ง รับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อประสานการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย และบริการประชาชนผู้มาลงทะเบียนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายนิมิต วงษ์จินดา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาท่าฉาง ผู้แทนธนาคารออมสินสาขาท่าฉาง ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาท่าฉาง

//////////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button