ข่าวทั่วไทย

นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ลุยออกหน่วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ลุยออกหน่วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ลุยออกหน่วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

เมื่อวันที่  3 ..65นายพูลศักดิ์  โสภณปทุมรักษ์นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมออกหน่วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ซึ่งสำนักทะเบียนอำเภอกาญจนดิษฐ์ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายนายพูลศักดิ์ กล่าวว่า อำเภอกาญจนดิษฐ์ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค8 จังหวัดสุราษฎร์ธานีออกให้บริการประชาชนในกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ซึ่งในวันนี้สามารถให้บริการทำบัตรประชาชนและสอบถามอาการป่วยตลอดจนเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ป่วยจำนวน2 รายในพื้นที่ตำบลกะแดะและตำบลทุ่งกงของอำเภอกาญจนดิษฐ์เพื่อให้ได้รับสิทธิในการใช้บริการของรัฐต่อไป

//////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button