ข่าวทั่วไทยอาชญากรรม

เทศบาลนครเกาะสมุยและกาชาดเกาะสมุยเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ตลาดสดละไม

เทศบาลนครเกาะสมุยและกาชาดเกาะสมุยเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ตลาดสดละไม

เทศบาลนครเกาะสมุยและกาชาดเกาะสมุยเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ตลาดสดละไม

วันที่2 ..65 ที่บริเวณตลาดสดละไม.มะเร็ต.เกาะสมุย.สุราษฎร์ธานีนายณัฐพลรัตนรักษ์รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนางถนอมศรีรัตนรักษ์นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลคณะกรรมการกิ่งกาชาดและอสม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือ..นัดติยาขวยไพบูลย์บ้านเลขที่195/3 .4 .มะเร็ต.เกาะสมุย.สุราษฎร์ธานี  เจ้าของร้านค้าผู้ประสบเหตุ

โดยเหตุเพลิงไหม้เกิดของเมื่อช่วงเวลา05.00 .เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ร้านค้าภายในตลาดสดละไมเร่งนำรถน้ำเข้าสกัดเพลิงแต่เนื่องจากที่เกิดเหตุเป็นร้านค้าและเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เพลิงไหม้อย่างรวดเร็วจนได้รับความเสียหายทั้งหมด

โดยเทศบาลนครเกาะสมุยงานสังคมสงเคราะห์  จะประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะให้การช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติครั้งนี้กิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นต่อไป

////วิรัชธรรมสอน/เกาะสมุย//////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button