ข่าวทั่วไทย

นายอำเภอกาญจนดิษฐ์มอบสัญชาติไทยให้ชาวบ้านตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร

นายอำเภอกาญจนดิษฐ์มอบสัญชาติไทยให้ชาวบ้านตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร

นายอำเภอกาญจนดิษฐ์มอบสัญชาติไทยให้ชาวบ้านตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร

เมื่อวันที่2 ..65  ที่สำนักทะเบียนอำเภอกาญจนดิษฐ์  .สุราษฎร์ธานีนายพูลศักดิ์โสภณปทุมรักษ์นายอำเภอกาญจนดิษฐ์นายทะเบียนอำเภอได้อนุมัติเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านให้กับคนมีสัญชาติไทยจำนวน3 รายตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง

นายพูลศักดิ์กล่าวว่าอำเภอกาญจนดิษฐ์ได้ทำการสำรวจประชากรในพื้นที่ที่เป็นคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎรของกรมการปกครองตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎรของกรมการปกครองซึ่งในวันนี้สามารถมอบบัตรประจำตัวประชาชนและสอบถามถึงปัญหาการไม่ได้แจ้งเกิดการมีชื่อในทะเบียนบ้านและมีบัตรประจำตัวประชาชนในครั้งนี้ทำให้บุคคลดังกล่าวเกิดสิทธิตามกฎหมายหลายประการในฐานะเป็นบุคคลสัญชาติไทยจำนวน3 รายของอำเภอกาญจนดิษฐ์เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ยังไม่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน(..14) ได้มีสิทธิของคนไทยต่อไป

//////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button