ข่าวทั่วไทย

เปิดโครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2565 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เปิดโครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2565 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เปิดโครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2565 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2565 ณ ทุ่งหนองปรือสาธารณประโยชน์ (ทุ่งจอ) หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเสวียดและสถานพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกหญ้าแฝก “พืชมหัศจรรย์” ในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา จำนวน 129 คน

::////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button