ข่าวทั่วไทย

ยิ่งใหญ่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28-29 ก.ค.นี้

ยิ่งใหญ่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28-29 ก.ค.นี้

ยิ่งใหญ่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28-29 ..นี้

ในวาระสำคัญครบ107 ปีพระราชทานนามสุราษฎร์ธานีชมเสวนาประวัติศาสตร์ชาติไทยกลุ่มสตรี1 พันคนแสดงเทิดพระเกียรติโขนเฉลิมพระเกียรติมโนราห์หนังตะลุงศิลปะมวยไชยาดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตร้าแสดงแบบผ้าไทยภูษาศิลป์ถิ่นคนดี

เมื่อวันที่19 กรกฎาคม2565 ที่ห้องประชุมเมืองคนดี(ชั้น5) ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิชวุทย์จินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมนายธธงชัยสารอักษรวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายหัสชัยเรืองนุ้ยรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีนายประยูรศักดิ์รัตนะผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบจ.สุราษฎร์ธานีและนางประนอมเพชรทองรองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม2565 และประเพณีบูชาพระธาตุย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองคนดีระหว่างวันที่28-29 กรกฎาคม2565 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายวิชวุทย์จินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและภาคส่วนต่างๆกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม2565 และประเพณีบูชาพระธาตุย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองคนดีประกอบกับวันที่29 กรกฎาคม2565 ตรงกับครบรอบ107 ปีพระราชทานนามสุราษฎร์ธานีถือเป็นมงคลยิ่งกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงจัดกิจกรรมในวาระสำคัญดังกล่าวเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และยกระดับความสำคัญประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายธธงชัยสารอักษรวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่ากิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนิทรรศการองค์ความรู้3 พระธาตุ(พระบรมธาตุไชยาพระบรมธาตุวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์พระธาตุศรีสุราษฎร์) นิทรรศการประเพณีชักพระการเสวนาประวัติศาสตร์ชาติไทยการแสดงกลุ่มสตรีจากคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติการแสดงมโนราห์หนังตะลุงการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสม107 ปีสุราษฎร์ธานีการแสดงศิลปะมวยไชยาการแสดงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตร้าและการแสดงแบบผ้าไทยภูษาศิลป์ถิ่นคนดีโดยเชิญกงสุลใหญ่3 ประเทศอินโดนีเซียจีนและมาเลเซียมาร่วมงานด้วย

นางประนอมเพชรทองรองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าตัวแทนกลุ่มสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน1,000 คนจะร่วมแสดงเทิดพระเกียรติครั้งใหญ่โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อให้การแสดงออกมาดีที่สุด

นายหัสชัยเรืองนุ้ยรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกำลังเร่งตกแต่งเมืองโดยจะนำต้นดาวเรืองกว่า1 แสนต้นนำประดับที่ถนนหน้าเมือง(เส้นทางศาลหลักเมืองวัดหลวงพ่อพัฒน์) เพื่อแสดงออกถึงการเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมทั้งที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีสถานที่ตักบาตรในเช้าวันที่28 กรกฎาคมนี้ด้วย

ด้านนายประยูรศักดิ์รัตนะผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบจ.สุราษฎร์ธานีกล่าวว่าอบจ.สุราษฎร์ธานีได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดสถานที่จัดงานให้มีความยิ่งใหญ่แสงสีเสียงรวมทั้งอุปกรณ์การแสดงและ

เตรียมการพิธีเปิดงานให้มีความสมบูรณ์ที่สุดเป็นปีแรกที่มีกิจกรรมการจัดงานในวาระสำคัญของชาวสุราษฎร์ธานี

/////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button