ข่าวทั่วไทย

ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม พร้อมใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม พร้อมใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม พร้อมใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

นายวิทยา อ่อนทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำลูกบ้านร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตัดหญ้า แต่งกิ่งไม้ และเก็บขยะบริเวณ 2 ข้างทาง ถนนสายบ้านยาง – ตะกุกเหนือ และถนนในหมู่บ้าน รวมระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร พร้อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 2 ข้างทาง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างความสวยงามแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

นายวิทยา อ่อนทอง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันแสดงพลังความรัก ความสามัคคี ทำความดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ และที่สำคัญยังได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยอีกด้วย

///////.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button