ข่าวทั่วไทย

ผู้ช่วยผบ.ตร.ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการBan bon Smart Safety Zone 4.0 ระยะที่2 สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยผบ.ตร.ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการBan bon Smart Safety Zone 4.0 ระยะที่2 สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยผบ.ตร.ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการBan bon Smart Safety Zone 4.0 ระยะที่2 สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่11 ..65 ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีพล...สุรเชษฐ์หักพาลผู้ช่วยผบ.ตร.(ปป1) พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่สภ.เมืองสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามการขับเคลื่อนและประเมินผลโครงการSmart Safety Zone 4.0 ระยะที่2 โดยมีพล...ศักย์ศิราเผือกอ่ำรองผบช..8  พันตำรวจเอกนิพลชาตรี  ผู้กำกับการสภ.เมืองสุราษฎร์ธานีนายสิทธิชัยไทยเจริญนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้การต้อนรับ

โครงการBan don Smart Safety Zone 4.0 ระยะที่2  เป็นการดำเนินงานสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน  โดยเฉพาะการติดตั้งกล้องCCTV หรือกล้องวงจรปิดเป็นเครื่องมือในการทำงานซึ่งเป็นนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ที่เน้นงานป้องกันนำการปราบปรามปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในสังคมตำรวจจะทำอย่างไรที่จะลดความหวาดกลัวภัยในรูปแบบต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนและกรณีที่เกิดปัญหาในพื้นที่ต้องเร่งติดตามแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างรวดเร็ว  เพื่อจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งตรงกับความต้องการของประชาชนโครงการฯนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลจังหวัดSmart City ในภาพของความปลอดภัยด้วย 

ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สภ.เมืองสุราษฎร์ธานีได้เปิดตัวบ้านดอนสมาร์ทเซฟตี้โซนร่วมกับภาคีเครือข่ายตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีหน่วยงานของรัฐหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไรภาคธุรกิจ/เอกชนภาคประชาชนภาคสื่อมวลชนบูรณาการขับเคลื่อนทำให้พื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรมลดอุบัติเหตุทำให้พื้นที่เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่อาศัยทั้งด้านกายภาพมีการปรับปรุงพื้นที่ถนนให้มีความปลอดภัยปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรมมีการติดตั้งไฟส่องสว่างและเชื่อมโยงนวัตกรรมพัฒนาระบบกล้องงวจรปิดในย่านธุรกิจและจุดท่องเที่ยวชุมชนที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด82 จุด216 ตัวและมีกล้องของภาคเอกชน/ประชาชน58 จุด114 ตัวและมีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเพิ่มเติม(ตู้แจ้งเหตุฉุกเฉินSOS) นอกจากนั้นยังมีการเปิดช่องทางติดตามข่าวสารสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีSmart Safety Zone4.0 ให้กับประชาชนในพื้นที่

พล...สุรเชษฐ์  หักพาลผช.ผบ.ตร. กล่าวว่าเพื่อให้โครงการSmart Safety Zone สนับสนุนการทำงานให้กับตำรวจในพื้นที่ต้องมีการดึงภาคเอกชนภาคีเครือข่ายเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานด้วยเช่นในพื้นที่พบว่ากล้องวงจรปิดในพื้นที่มีมากแต่ต่างคนต่างติดเมื่อเกิดปัญหาทำให้ภาพที่มีไม่ปะติดปะต่อกันมุมกล้องไม่สอดรับกันทำให้ใช้งานไม่ได้ติดตามคนร้ายไม่ได้  ดังนั้นภาคีเครือข่ายต้องร่วมกันต้องปรับจูนมุมกล้องให้สอดคล้องกันเพื่อให้กล้องวงจรปิดที่มีใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่และประชาชนมั่นใจในความปลอดภัย

ผช.ผบ.ตร. กล่าวว่าโครงการSmart Safety Zone 4.0 ได้ขยายไปทั่วประเทศแล้วและพื้นที่สภ.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  เป็น1 ใน30 สถานีที่ได้รับการประเมินเพื่อจัดลำดับเป็นสภ.Smart Safety Zone 4.0  เป็นสถานีที่มีการดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนมีการเชื่อมสัญญาณกล้องวงจรปิดของภาคีเครือข่ายมีการเชื่อมวงจรไว้ที่สถานีตำรวจเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน  ปลอดภัยปลอดจากอาชญากรรมสอดรับกับความเป็นเมือง  เมืองอัจฉริยะหรือSMART CITY” ซึ่งจะนำไปสู่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมอย่างยั่งยืน

//////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button