ข่าวทั่วไทย

อำเภอท่าฉางจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และกิจกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

อำเภอท่าฉางจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และกิจกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

อำเภอท่าฉางจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และกิจกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ หมู่ที่ 5 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และกิจกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นการแก้ปัญหาด้านการบริการที่มีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และเทิดพระเกียรติโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2565

กิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE มอบยาตำราหลวงพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 63 ราย บริการด้านแพทย์แผนไทย จำนวน 52 ราย บริการด้านทันตกรรม จำนวน 30 ราย บริการให้สุขศึกษาและตรวจเต้านม จำนวน 33 ราย เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่บ้าน จำนวน 2 ราย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 9 ราย การตรวจสารเคมีตกค้างในเลือด จำนวน 38 ราย (ปกติ 6 ราย ปลอดภัย 13 ราย มีความเสี่ยง 11 ราย ไม่ปลอดภัย 8 ราย) การทำหมันสัตว์เลี้ยง (สุนัข/แมว) จำนวน 31 ตัว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 50 ตัว บริการตัดผมฟรีโดยชมรมคนรักสุราษฎร์ (โดมอนแฮร์) จำนวน 45 ราย การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด (ธงฟ้า) จำหน่ายสินค้าของดีท่าฉาง (OTOP) การมอบใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) ให้แก่เกษตรกรสวนทุเรียน จำนวน 7 ราย และสนับสนุนอาหารกลางวันโดยองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุยและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปากฉลุย

โดยมี นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง นายเดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายแพทย์สำเนียง แสงสว่าง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางศรีเวียง มีพริ้ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 524 คน

/////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button